• Zakład Gospodarki Komunalnej
    i Mieszkaniowej w Tucznie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tucznie

ul. Wolności 11
78-640 Tuczno

tel. +48 (67) 259 30 86
fax +48 (67) 259 30 86

e-mail
zgkimtuczno@op.pl

Kierownik
Wojciech Narel

Zapaszamy
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00

  • BIP