• Zakład Gospodarki Komunalnej
    i Mieszkaniowej w Tucznie

Korzystając z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
pragniemy złożyć wszystkim
najserdeczniejsze i szczere życzenia:
szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności
oraz w każdym dniu Nowego Roku
wiele uśmiechu i radości!

Kierownik oraz Pracownicy ZGKiM w Tucznie

  • BIP