• Zakład Gospodarki Komunalnej
    i Mieszkaniowej w Tucznie

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie informuje, że:

od godz. 2200 dnia 11.12.2018r.

do godz. 0600 dnia 13.12.2018r.

Nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Rzeczyca, Jeziorki, Wrzosy, które w wodę zaopatruje Stacja Uzdatniania Wody w Rzeczycy.

Beczkowóz w tych dniach będzie stacjonował:

  • m. Jeziorki przy sklepie
  • m. Rzeczyca  od godz. 815 przy sklepie
  • m. Wrzosy w godz. 730 - 800
  • BIP