• Zakład Gospodarki Komunalnej
    i Mieszkaniowej w Tucznie
02 lis 2020

Komunikat

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych do odwołania:


1. Ograniczona została możliwość osobistego załatwiania spraw przez naszych Klientów i Kontrahentów w biurze ZGKiM w Tucznie. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 67 259 30 86 lub mailowy pod adresem zgkimtuczno@op.pl.


2. Wstrzymany zostaje odczyt wodomierzy wymagający wizyty inkasenta na terenie nieruchomości Odbiorców usług. Uprzejmie prosimy – w miarę możliwości – o podawanie stanu wodomierza telefonicznie lub mailem. W razie braku możliwości odczytu, wystawiane będą przez ZGKiM  faktury średnie uwzględniające szacowane zużycie na postawie poprzednich okresów, a rozliczenie za faktyczne zużycie zostanie dokonane fakturą wystawioną po pierwszej możliwej wizycie inkasenta.

Powyższe ograniczenia wprowadzamy kierując się troską o zdrowie naszych Klientów, Pracowników oraz potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i niezakłóconego działania systemów zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków.

czytaj więcej
10 cze 2020

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że w dniu 12.06.2020r. (piątek) biuro Zakładu będzie nieczynne.

tel. 501-738-255
(telefon całodobowy - w razie awarii sieci)

czytaj więcej
26 mar 2020

Komunikat

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych do odwołania:


1. Ograniczona została możliwość osobistego załatwiania spraw przez naszych Klientów i Kontrahentów w biurze ZGKiM w Tucznie. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 67 259 30 86 lub mailowy pod adresem zgkimtuczno@op.pl.


2. Wstrzymany zostaje odczyt wodomierzy wymagający wizyty inkasenta na terenie nieruchomości Odbiorców usług. Uprzejmie prosimy – w miarę możliwości – o podawanie stanu wodomierza telefonicznie lub mailem. W razie braku możliwości odczytu, wystawiane będą przez ZGKiM  faktury średnie uwzględniające szacowane zużycie na postawie poprzednich okresów, a rozliczenie za faktyczne zużycie zostanie dokonane fakturą wystawioną po pierwszej możliwej wizycie inkasenta.

Powyższe ograniczenia wprowadzamy kierując się troską o zdrowie naszych Klientów, Pracowników oraz potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i niezakłóconego działania systemów zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków.

czytaj więcej
20 mar 2020

UWAGA

od dnia 13.03.2020 r.

do odwołania

KASA ZAKŁADU NIECZYNNA

czytaj więcej
20 mar 2020

Ogłoszenie

Zgodnie z informacją Burmistrza Tuczna  z dnia 12 marca 2020 roku, działając na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) informuje, że  z dniem 13 marca 2020 r. ogranicza możliwość bezpośredniego załatwiania indywidualnych spraw we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Tuczno.

W związku z sytuacją nadzwyczajną od dnia 13 do 27 marca br. wszelkie sprawy indywidualne należy załatwiać w pierwszej kolejności poprzez:

-kontakt telefoniczny, e-mail: zgkimtuczno@op.pl

Nr kontaktowy:  67 259 30 86

W razie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 501738255

czytaj więcej
  • BIP